Vi har god mat, men ikke oppdaterte sider om dette. Vi holder på, du kan si den står til heving/ er i gryta og er snart klar:)