Biovarmeanlegg og vannbåren varme på hotellet

Alle kan bli bedre på å ivareta miljøet, også vi på Bygdin. Hotellet er en eldre bygning, mange avdelinger og ligger høyt til fjells der det er kjent for å være kalde vintre. Selv om hotellet er stengt for overnatting i deler av vinteren, så må det være oppvarmet.

Tor og familien har i noen år driftet biovarmeanlegg på Beitostølen og Fagernes som varmer opp deler av bebyggelse og bedriftsbygninger i området. Ved overtagelse av hotellet ønsket vi også å se på hva vi kan gjøre her som i lengden er bedre for miljøet samtidig som det gir økonomisk gevinst.

Alle trenger også et spark bak, og bakgrunnen for idéen om biovarmeanlegg på Bygdin kom ved forbudet mot bruk av olje som oppvarming fra 1.1.2020 samt muligheten for å bruke et hyggeligere alternativ til oppvarming ved å installere biovarmeanlegg.

Høsten 2018 begynte arbeidet med bygningsmessig å legge til rette for dette ved å bygge en flisesilo i enden av hotellet. I 2019 ble det jevnlig kjørt inn flis som er kuttet lokalt. Før vinterforholdene tok over kjørte Jo inn 2 lass med flis som holdt til hotellet åpnet igjen.

Hotellet har nå vannbåren varme, og i løpet av 2020 vil arbeidet med total ombygging av alle våre rom med bad bli gjennomført, hvor det er vannbåren varme i gulvet på de nye badene, i skiferflisene gangene og i tørkestativene i gangen. Halvparten av rommene er ferdige pr mars, resten til sommeren. Pr mars 2020 er det bare Stølenavdelingen vår som mangler, den står også for tur med oppgradering til vannbåren varme etter hvert.

Utenom at det på sikt er hyggeligere økonomisk kjennes det også godt å kunne yte litt i forhold til miljø. Ved å benytte en fornybar ressurs som biovarmeanlegg gleder vi oss over at vi greier å bidra i hvert fall litt.

Les artikkel fra byggestarten her:

http://www.langsveien.no/2018/11/15/miljoloft-med-flis-til-fjells/